RRgo Tutorial

Penggunaan RRgo melalui aplikasi Riderunner ( Live )

Dengan RRgo, anda boleh memberi cara untuk client anda memilih anda sebagai penerima tugasan

Tatacara Pengunaan RR GO E/Bike Hailing

Video Tutorial ini ialah Penerangan Terperinci Mengenai Pengunaan Servis RR GO E/Bike Hailing

Tatacara Pengunaan RR GO P-Hailing

Tutorial Pengunaan Servis RR Go P-Hailing. Hampir sama seperti E/Bike Hailing cuma perlu tambah alamat.