First Ride E-hailing Promo

Terma & syarat:
1) Promo ini hanyalah untuk penggunaan perkhidmatan E-hailing Riderunner kesemua destinasi pada setiap hari mengikut waktu promosi
2) Seorang hanya boleh menggunakan promo ini sekali sahaja
3) Tambang perjalanan hendaklah melebihi RM12.00
4) Promo ini mempunyai kuota 200 kupon untuk  pelbagai pengguna
5) Promo ini aktif bermula 2/11/2022 sehingga 16/11/2022 dari pukul 6 pagi sehingga 8 malam
6) Promo ini aktif setiap hari sepanjang selama 2 minggu
7) Promo ini terbuka untuk perkhidmatan E-hailing menggunakan kenderaan teksi motor, kereta standard, kenderaaan MPV, Teksi standard & Teksi limosin
8) Kupon promo ini, tidak boleh ditukar ganti dengan wang tunai
9) Penggunaan Akaun palsu untuk menuntut promo ini akan disenarai-hitamkan untuk terus menggunakan aplikasi Riderunner