Perjanjian Rider & Driver

Riders & Drivers Agreement

Selamat Datang ke Laman Perjanjian Antara Pengurusan RideRunner (dimiliki Idolegacy Sdn Bhd) dan RideRunner Contractor.

.

*RR merujuk kepada Syarikat Pengurusan Idolegacy Sdn Bhd

*RR Contractor merujuk kepada Rider dan Driver Professional Berdaftar dengan RideRunner App

.

Dengan ni RR CONTRACTOR berjanji;

i. Menjaga adab, tata tertib, hospitality (layanan) kepada semua pihak kepada tahap yang terbaik mewakili imej RideRunner sebagai perkhidmatan terbaik.

ii. Menjalankan amanah dan tanggungjawab apabila menghantar/mengambil penumpang ataupun barang mahupun urusan RUNNER SERVICE seperti pembelian barang, urusan pejabat atupun perbankan.

iii. Menjaga kebersihan diri, kemas dan mempunyai imej terbaik dalam RideRunner

iv. SENTIASA Menjaga keselamatan diri, penumpang mahupun barang setiap masa kerana keselamatan dan kesihatan adalah tanggungjawab mutlak para RR CONTRACTOR. Pihak RR tidak bertanggungjawab atas kelalaian RR CONTRACTOR untuk memastikan keadaan sekeliling selamat dan bersih.

v. Sentiasa menyelenggara kenderaan yang didaftarkan supaya sentiasa berada di tahap yang baik dan selamat setiap masa

vi. MENJAGA RAHSIA dan OPERASI RIDERUNNER supaya tidak dikongsi dalam bentuk apa juga seperti digital, dokumen, skrin-tangkap ke laman sosial, walau secara lisan kepada bukan RR CONTRACTOR walaupun jika tidak lagi menjalankan RR CONTRACTOR kelak.

vii. Sekiranya telah keluar dari RIDERUNNER, Jaket / baju dan helmet perlu dikembalikan ke pejabat Idolegacy Sdn Bhd, Deposit RM10 akan dikembalikan.

viii. Tidak ‘MAKAN LUAR’, atau Bahasa lain ‘SERVICE LUAR’ dari APLIKASI RIDERUNNER iaitu menjalankan kerja tanpa memasukkan data order melalui Aplikasi Riderunner sebelum menjalankan perkhidmatan.

ix. RR CONTRACTOR harus telus dan menghargai peluang menggunakan aplikasi ini untuk mencari rezeki.

x. RR CONTRACTOR bertindak sebagai Kontraktor, manakala Client/Penumpang bertindak sebagai Pelanggan RR CONTRACTOR. Aplikasi RideRunner adalah medium untuk menemukan Keperluan/Kehendak dan Pembekal

xi. RideRunner mewakili RR Kontraktor untuk memungut hasil bayaran dan dimasukkan ke e-dompet (setelah sistem tanpa tunai (Cashless)/e-dompet telah dikembangkan), RR akan melepaskan sejumlah wang mengikut apa yang diminta oleh Rider, seterusnya wang dimasukkan ke akaun dalam tempoh 7 hingga 14 hari.

xii. RideRunner juga berhak mengenakan caj komisyen ataupun ‘top-up’ mahupun harga tambang secara fleksible seperti yang diputuskan oleh Lembaga Perlesenan Kenderaan Perdangangan Sabah (LPKP SABAH) mengikut keperluan dan kos operasi semasa

xiii. RR CONTRACTOR harus mengikut garis panduan LPKP Sabah dari semasa ke semasa

xiv. Sekiranya berlaku kemalangan, haruslah merujuk kepada pihak insuran masing-masing, dan pihak PERKESO selain itu harus melaporkan pada pihak RR supaya isu dibawa ke LPKP Sabah.

– Rider WAJIB Mendaftar diri dengan PenjanaGIG PERKESO.

xv. Kelajuan membawa penumpang adalah 45KM/J – 60KM/J sahaja (Untuk yang layak menjalankan Bike Hailing) dan Ehailing mengikut had kelajuan jalanraya yang ditetapkan iaitu maksima 90KM/J di Lebuhraya.

SISTEM KREDIT PRA-BAYAR (TOP-UP) BAHARU

i. Berikutan isu ‘makan luar’ masih tidak dapat dibendung dan kos penyelenggaraan Aplikasi Riderunner mencapai ribuan ringgit, pihak Riderunner mengambil Tindakan untuk menjalankan system kredit pra bayar(top-up) untuk menggunakan aplikasi Riderunner Tasker.

ii. Kiraan asas ‘top-up’ adalah,
a. RM10 = Tempoh sah, 7 hari
b. RM20 = Tempoh sah, 14 hari
c. RM30 = Tempoh sah, 24 hari
d. RM40 = Tempoh sah, 30 hari

iii. Sekiranya RR CONTRACTOR langsung tidak aktif mengambil order sekurang-kurangnya 1 (Satu) kali, dalam tempoh 30 hari, maka akaun akan terhapus dan kredit akan hangus.

iv. Sekiranya tempoh sah telah habis, kredit tidak akan hangus dan perlu isi ‘top-up’ dan meneruskan penggunaan aplikasi Riderunner tasker seperti sediakala, jumlah kredit sedia ada akan ditambah dengan ‘top-up’ kredit yang baru.

v. Disebabkan ini adalah system kredit untuk menggunakan aplikasi Riderunner, kredit tasker TIDAK BOLEH DITEBUS DENGAN WANG, TIDAK BOLEH DIPINDAHKAN KE AKAUN LAIN. ia harus digunakan (consume) sehingga habis dengan terus menjalankan perkhidmatan di Rideruner

vi. Hanya RM10 Kredit terakhir (atau baki terakhir bawah RM10) sahaja boleh ditebus sebagai asas system kredit yang ada setelah baju kit dan sticker pelekat dikembalikan.

Sekiranya didapati melanggar apa sahaja yang dijanjikan di atas, RR CONTRACTOR bersedia dibuang/dihentikan/disenarai hitamkan untuk tidak lagi Bersama RR.

SISTEM RRGo DAN SISTEM KOMISYEN

A. Sistem RideRunner Go atau RRGo adalah sistem penyewaan sistem (Subscription System) yang menghubungkan Rider dan Client secara LANGSUNG. Sistem ini tidak akan mengenakan apa-apa caj selagi menyewa (subscribe) menggunakan sistem RRGo) dan setiap kerja dihgubungkan menggunakan Aplikasi RideRunner.

Berikut adalah Caj Sewaan (Subscription Charges) bagi RRGo:

a. RM5 = Tempoh sah, 1 hari
b. RM35 = Tempoh sah, 7 hari
c. RM150 = Tempoh sah, 30 hari

 

B. Sistem Komisyen adalah sistem yang melayakkan untuk dinamakan “On-Demand Application. Caj dikenakan apabila rider mendapat kerja melalui Ping/Pop-up terus melalui app. NIlai Komisyen terkini adalah 18% untuk setiap kerja yang dilakukan. Ia akan ditolak melalui Kredit yang tersimpan dalam akaun RideRunner Tasker. Jika Kredit kurang dari paras selepas penolakan komisyen, Ping/Pop Up tidak akan muncul di Aplikasi.

*****Dengan mendaftar sebagai RIder Professional RideRunner (Bike/Cargo/Fleet/Feeder), Rider BERSETUJU dengan perjanjian di atas.*****