tamu gadang

RideRunner di Tamu Gadang UMS

Pada 28 haribulan mac 2022 lalu, Universiti Malaysia Sabah menganjurkan mini tamu gadang 2022 sepanjang majlis konvokesyen. RideRunner berpeluang menjadi penaja denga  menyediakan baju untuk para sukarelawan yang terdiri dari pelajar UMS sendiri. Pihak UMS pula memberikan tapak untuk RideRunner membuka booth berdekatan tamu gadang tersebut

Tujuan RideRunner melibatkankan diri di tamu gadang adalah untuk memperkenalkan jenama kepada gologan pelajar universiti kerana antara golongan teramai mengunakan perkhidmatan E-hailing. Dengan adanya apliksi lokal sabah, pelajar lebih merasa bangga dan yakin dengan kebolehan anak sabah dalam bergiat dalam industri teknologi  .Selaini itu, RideRunner ingin memberi peluang kerjaya gig untuk para graduan dengan menjadi pengiat RideRunner ataupun menyertai program Non-Rider initiative (NRI).

RideRunner mendapat sambutan baik di UMS, berhasil mendaftarkan lebih dari 100 pengiat baharu